ಹಿಂದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಸಂಘದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು

 • Sri E. Janardhana, Karkala

  President  –  9448063197

 • Dr. K. Narahari Das

  Vice President  –  9480577184

 • Sri M. Venkat Rao

  Secretary  –     9449450424

 • Sri T.N.Ramesh

  Joint Secretary  –     9844015019

 • Sri H. L. Rao

  Treasurer  –   9980554071

 • Sri H.Shriranga

  Joint Treasurer  –  9448409973